KOSZYK JEST
PUSTY

62-78-15-462

biuro@unistyl24.pl

Regulamin

§1 Wstęp


 1. Niniejszy dokument reguluje zasady funkcjonowania sklepu internetowego (dalej: Sklep) i zawierania umów sprzedaży towarów za pośrednictwem Sklepu.
  2. Przedmiotem działalności Sklepu jest sprzedaż mebli. Wszystkie produkty dostępne w Sklepie są fabrycznie nowe.
  3. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:
  Sprzedawcy – należy przez to rozumieć: p.p.u.h UNISTYL z siedzibą: Piotrówka 58, 63-620 Trzcinica, adres do korespondencji: Piotrówka 58, 63 - 620 Trzcinica, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego NIP: 6191939581
  REGON: 301599768,
  Sklepie – należy przez to rozumieć sklep internetowy znajdujący się pod adresem www.unistyl24.pl za pośrednictwem którego można nabywać towary Sprzedawcy,
  Towarze – należy przez to rozumieć wszystkie produkty sprzedawane on-line i offline za pośrednictwem Sklepu,
  Kupującym – należy przez to rozumieć pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, którym kodeks cywilny przyznaje zdolność prawną.
  Konsumencie – należy przez to rozumieć osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, w myśl art. 221 kodeksu cywilnego.
  4. W celu wykonania umów zawartych za pośrednictwem Sklepu, kontakt między Sprzedawcą, a Kupującym będzie się odbywał za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonicznie lub za pomocą formularzy kontaktowych znajdujących się na stronie internetowej www.unistyl24.pl
  5. Kupujący może kontaktować się ze Sprzedawcą listownie na adres korespondencyjny: Piotrówka 58, 63-620 Trzcinica na adres mailowy: rafalszczapa@wp.pl, telefonicznie pod nr: 62-78-15-462 lub korzystając z danych kontaktowych znajdujących się w zakładce Kontakt na stronie www.unistyl24.pl

 

 

§2 Zasady korzystania ze Sklepu


 1. Oferta Sklepu obowiązuje tylko na terenie Polski. Wszystkie umowy zawarte za pośrednictwem Sklepu są zawierane wyłącznie w języku polskim.
  2. Rejestracja w Sklepie jest niezbędna do dokonywania zakupów towarów on-line za pośrednictwem Sklepu.
  3. Wszystkie ceny podane w Sklepie wyrażone są w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek od towarów i usług (VAT) według stawki określonej zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami.
  4. Informacje o towarach podane na stronie Sklepu, w szczególności takie jak ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia umowy.
  5. Sprzedawca zastrzega, że wszystkie wymiary mebli wskazane na stronie Sklepu, są podane w centymetrach, z tolerancja ok+/- 1cm, w zależności od wyboru rodzaju obicia przez Kupującego.
  6. Złożenie zamówienia za pośrednictwem Sklepu jest równoznaczne z upoważnieniem Sprzedawcy do wystawienia faktury bez konieczności uzyskania podpisu Kupującego.
  7. W przypadku naruszenia przez Kupującego przepisów prawa, postanowień niniejszego Regulaminu lub zasad Polityki Prywatności, a także w przypadku postępowania przez Kupującego w sposób utrudniający pracę Sklepu lub będący uciążliwym dla innych Kupujących, Sprzedawca ma prawo pozbawić Kupującego prawa do korzystania ze Sklepu, jak i ograniczyć mu dostęp do całości lub części towarów oferowanych w Sklepie.

 

 

§3 Zasady składania zamówień


 1. Złożenie zamówienia na towary oferowane w Sklepie jest możliwe na trzy różne sposoby:
  - on-line - za pośrednictwem Sklepu pod adresem: www.unistyl24.pl 
  - za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres rafalszczapa@wp.pl
  - telefonicznie pod nr tel. 62-78-15-462
  2. Warunkiem realizacji zamówienia jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia, znajdującego się na stronie Sklepu, z podaniem wszystkich wymaganych danych Kupującego, w tym imienia, nazwiska, adresu, korespondencyjnego, a także adresu dostawy, numeru telefonu oraz adresu e-mail. Konieczność podania powyższych danych Kupującego dotyczy także zamówień składanych za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie.
  3. Kupujący może dokonywać zmian w zamówieniu lub je anulować do momentu potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedawcę.
  4. W przypadku braku możliwości potwierdzenia zamówienia z winy Kupującego, w szczególności na skutek podania błędnych danych kontaktowych przez Kupującego (np. nr telefonu lub adresu e-mail), zamówienie zostanie anulowanie w ciągu 3 dni roboczych.
  5. Złożenie zamówienia z obowiązkiem zapłaty jest wiążące i zobowiązuje Kupującego do odbioru towaru i zapłaty za dostarczony mu towar.

 

§4 Czas realizacji zamówień


1. W trosce o zadowolenie klientów Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby oferta Sklepu była aktualizowana na bieżąco, a towary znajdujące się w ofercie Sklepu były dostępne. 
2. Czas realizacji zamówienia jest podany na karcie każdego produktu i jest liczony od momentu zaksięgowania należności na koncie Sprzedawcy, a w przypadku wybrania jako formy płatności opłaty za pobraniem, od momentu potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedawcę. 
3. W przypadku towarów, które nie znajdują się w magazynie Sprzedawcy, ich termin realizacji może ulec wydłużeniu do 21 dni roboczych, w zależności od czasu dostarczenia tych towarów przez dostawców, o czym Kupujący zostanie poinformowany za pośrednictwem poczty elektronicznej.
4. Jeżeli sprowadzenie zamówionych przez Kupującego towarów wymaga więcej czasu niż 21 dni roboczych, Kupujący zostanie poinformowany o tym fakcie oraz o planowanym terminie dostawy, za pomocą poczty elektronicznej na wskazany przez Kupującego adres e-mail.

 

 

§5 Dostawa

 

1.Towar oferowany za pośrednictwem Sklepu jest dostarczany za pomocą kurierów lub własnego transportu.
2. Kurier dostarcza zamówione towary pod wskazany przez Kupującego w formularzu adres.
3. Przesyłka powinna zostać dostarczona Kupującemu następnego dnia roboczego po dniu, w którym została wysłana przez Sprzedawcę. 
4. Jeśli Kupujący wybrał jako formę płatności przelew na konto, towar zastaje wysłany dopiero po zaksięgowaniu wpłaty Kupującego na koncie Sprzedawcy.
5. UWAGA! Dostawa towaru nie obejmuje wniesienia towaru do mieszkania, należy więc zapewnić odpowiednią ilość osób do wniesienia towaru do miejsca przeznaczenia.

 

§6 Formy płatności


1. Dokonując zakupu towaru w Sklepie, Kupujący ma prawo wyboru formy płatności spośród dostępnych opcji:
a) płatność za pobraniem – opłata uiszczania jest gotówką kurierowi przy odbiorze towaru.
b) przelew na konto – po złożeniu zamówienia z tą metodą płatności, na karcie potwierdzenia pojawi się klawisz „drukuj formularz przelewu”. Kupujący może bezpośrednio z tego miejsca wydrukować wypełniony blankiet przelewu lub wypełnić blankiet ręcznie spisując dane do przelewu z ekranu i udać się z nim do dowolnego punktu przyjmującego płatności.
c) płatność poprzez serwis Przelewy24.pl - w tym przypadku Kupujący ma do dyspozycji:
a) szybkie przelewy większości polskich banków (Kupujący ma możliwość wybrania banku, w którym ma swoje konto)
b) płatność poprzez konto PayPal – umożliwia dokonywanie płatności on-line.
 2. Dane Sprzedawcy do przelewu to: 
P.P.U.H Unistyl Piotrówka 58, 63 - 620 Trzcinica, nr konta w BZWBK: 

 27109011440000000115154540

 

 

 

 

Oprogramowanie sklepu internetowego Sellingo.pl